OBCHODNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky
V snahe zabezpečiť naším zákazníkom najvyššiu kvalitu služieb sme celý
proces nakupovania čo najviac zjednodušili. Naša firma sa riadi
podľa zákona č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom
predaji.

1) Objednávka
Realizácia predaja tovaru vzniká na základe záväzného potvrdenia
vyplnenej objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové, po
odoslaní elektronickou poštou, alebo telefonické.

Potvrdenie objednávky:
Po odoslaní objednávky Vám zašleme E-mail o jej zaregistrovaní, ktorý
ste zadali pri registrácii. Potvrdzovať budeme len objednávky so
zadanou E-mail adresou. Ak E-mail neobdržíte, prosím kontaktujte nás
telefonicky.
Storno objednávky:
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 2
hodín od objednania tovaru telefonicky, alebo zaslaním emailu na
fitkodoma@gmail.com. Do predmetu správy napíšte STORNO. Ak medzitým bola
objednávka uhradená bankovým prevodom, zašleme vám celú čiastku späť
na váš účet.

 

 

2) Platba
Zákazník si môže vybrať z dvoch spôsobov:

Platba prevodom na účet /pri zadaní sa Vám v objednávke zobrazí číslo účtu/

Číslo účtu: 2620046287/1100

IBAN SK74 1100 0000 0026 2004 6287

BIC /SWIFT/ TATRSKBX

Dobierka  - platí sa v hotovosti pri preberaní tovaru.
Pri objednávke tovaru nad 49,-- € je poštovné a balné hradené firmou.


3) Dodacie podmienky

Objednávky platené prevodom na účet, zasielame až po pripísaní sumy na náš účet.
Objednávky vybavujeme najneskôr do 2 dní. Doba doručenia sa pohybuje v
intervale od 2 do 5 pracovných dní. V prípade neočakávaného meškania
vás budeme operatívne informovať a dohodneme sa s vami na inom možnom
postupe tak, aby sme vám vyhoveli v maximálnej možnej miere. Za
oneskorené dodanie tovaru spôsobené chybou pošty, alebo prepravnej spoločnosti nezodpovedáme.

Objednaný tovar vám zašleme prostredníctvom Slovenskej pošty na
adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako dodaciu adresu.
Poplatok za poštovné je v sume 3,-- eurá do objednávky v hodnote 49 eur.

Doprava nad 49,-- eur je zdarma.


4) Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od
zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v danej lehote, žiadame Vás
o dodržanie nasledovných podmienok:
písomné nás kontaktujte,
tovar musí byť  zabalený a nepoškodený.
tovar musí byť kompletný , spolu s dokladom o kúpe
Tovar posielajte doporučene a poistený. Neposielajte ho na dobierku!
Pri splnení uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za
tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do
30 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nesplnenia
niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať
odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho
naspäť.

5) Reklamácie
Ak chcete u nás kúpený tovar reklamovať, bezodkladne nás kontaktujte
emailom alebo telefonicky. Budeme vás informovať o ďalšom postupe.
Zákazník si musí tovar skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar
neprevziať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie, zjavne
spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade má
zákazník nárok na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

 

6) Neprebratie zásielky

Zákazník sa zaväzuje objednaný tovar prevziať. Pokiaľ bude tovar
doručený zákazníkovi, a ten si ho neprevezme, bude mu účtovaný
poplatok za vrátenie zásielky vo výške 5 eur, vrátane DPH.


7) Ochrana osobných údajov
Aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku musíme poznať Vaše osobné údaje.
Tie chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že ich neposkytneme
tretiemu subjektu. Registráciou zákazníka automaticky súhlasíte s tým,
že Vás môžeme informovať o novinkách v našom internetovom obchode
e-mailom alebo telefonicky. Ak si nebudete želať tieto informácie,
máte možnosť túto skutočnosť uviesť v poznámkach.

Pri objednávaní budete požiadaný o poskytnutie Vašich osobných platných identifikačných údajov(meno a priezvisko, adresu, telefónne čísla, mailová adresa, IČO, DIČ). Tieto údaje sú potrebné pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru dopravcom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za problémy vzniknuté s uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov, najmä pri neuvedení telefonického alebo mailového kontaktu. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.

Naša spoločnosť prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru.

Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.7) Kontakt

Homola Andrej

Opatovce nad Nitrou 73

972 02


Tel: 0903 638 272
e-mail:fitkodoma@gmail.com

Zapísaný OÚ Prievidza, číslo živnostenského registra 340-20572

Alternatívny spôsob riešenia sporov

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: fitkodoma@gmail.com
  2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
N2YzMDM5M